Úvod > O nás > Zprávy z redakce > Čtvrtá průmyslová revoluce nastupuje a ČR nesmí zůstat stranou

Čtvrtá průmyslová revoluce nastupuje a ČR nesmí zůstat stranou

31. 05. 2016

Koncepce Průmysl 4.0 podporuje celospolečenské změny nutné k zajištění naší konkurenceschopnosti

Nové technologie rychle mění tvář naší ekonomiky i náš způsob života. Čtvrtá průmyslová revoluce nepřináší zásadní změny pouze v oblasti průmyslové výroby, její přesah je mnohem širší. Jde o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém. Průmysl 4.0 je označení koncepce podporující probíhající digitalizaci jako nezbytný předpoklad zásadních změn, s ní související automatizaci výroby a změny na trhu práce, které s sebou tato koncepce přináší. Základní vizí Průmyslu 4.0 je vznik „chytrých továren“ s kyberneticko-fyzickými systémy, které převezmou stereotypní a jednoduché činnosti, ale i inteligentní rozhodovací procesy, jež prozatím vykonávají lidé.
Cílem monografie Průmysl 4.0: Výzva pro Českou republiku  autorského týmu sestávajícího z předních specialistů na tuto problematiku pod vedením prof. Vladimíra Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, je poskytnout základní informace o konceptu Průmyslu 4.0 v ČR, ukázat možné směry jeho vývoje a představit návrhy opatření, která by mohla zkvalitnit ekonomiku i průmyslovou základnu ČR. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší řadu výzev, ale zejména jedinečnou příležitost k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR v globálním konkurenčním prostředí. 

Zprávy z redakce

27. 06. 2017

Pohleďte nejdříve do svého nitra, chcete-li něco dokázat!

„Filozofie se dnes netěší kdovíjaké oblibě, nicméně Ryanu Holidayovi se podařilo znovu najít její... [více]

02. 06. 2017

Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti

Po úspěšných monografiích Typologie osobnosti pro manažery a Typologie osobnosti: přátelé,... [více]