Úvod > O nás > Zprávy z redakce > Šampaňské teklo proudem

Šampaňské teklo proudem

18. 05. 2016

Na konferenci Kvalita 2016 Management Press pokřtil dvě důležité publikace

Ve dnech 3. a 4. května proběhl v Ostravě jubilejní 25. ročník mezinárodní konference Kvalita-Quality 2016. Konference se zúčastnila řada osobností z průmyslové i akademické sféry, určitě velký zájem byl  například o přednášku profesora Milana Zeleného, který hovořil o odkazu rodiny Baťů, mimořádně zajímavé byly i všechny panelové diskuse, které se problematice kvality věnovaly v širších souvislostech.
Při příležitosti této akce se uskutečnil křest dvou knih z nakladatelství Management Press, jejichž autoři, Jaroslav Nenadál a Jaromír Veber, s velkým úspěchem vystoupili na konferenci.  Jaroslav Nenadál je autorem knihy Systémy managementu kvality: Co, proč a jak měřit? , Jaromír Veber vydal knihu Management inovací .
Na snímku zprava: prof. Ing. Jaromír Veber,CSs., VŠPP Praha, prof. Ing. Růžena Petříková, CSc,  VŠB TU Ostrava, vedoucí organizačního výboru konference, zde v roli kmotry knihy Management inovací, Irena Ajjanová, šéfredaktorka nakladatelství Management Press, Jarmila Frejtichová, redaktorka Management Press, prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., VŠB TU Ostrava a prof. Ing. Jiří Plura, CSc., VŠB TU Ostrava, kmotr publikace Systémy managementu kvality. 

Zprávy z redakce

27. 06. 2017

Pohleďte nejdříve do svého nitra, chcete-li něco dokázat!

„Filozofie se dnes netěší kdovíjaké oblibě, nicméně Ryanu Holidayovi se podařilo znovu najít její... [více]

02. 06. 2017

Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti

Po úspěšných monografiích Typologie osobnosti pro manažery a Typologie osobnosti: přátelé,... [více]