Management Press
Management inovací

Podceňovat význam inovací pro konkurenceschopnost podniků se nevyplácí!

Monografie si klade za cíl upozornit na význam inovací pro konkurenceschopnost podniků i celých ekonomik, upozornit na nové přístupy inovací a v neposlední řadě připomenout zejména metody, jejichž opodstatněnost potvrdila praxe.

Strategie modrého oceánu

Autoři předkládají systematický přístup, který firmě umožní vyhnout se nelítostné konkurenci. Úspěch zajišťují „hodnotové inovace“, vytváření nedotčených „modrých oceánů“ podnikatelských příležitostí. Toto 2. vydání obsahuje nové kapitoly, které jsou obohaceny o problematiku sladění systému aktivit firmy.

Pátá disciplína
Pátá disciplína

Autor v aktualizovaném vydání své proslulé knihy dokládá, že jedinou konkurenční výhodou, kterou může organizace získat, je schopnost učit se rychleji než druhé, a nastiňuje strategie učící se organizace, které rozvíjejí schopnost lidí dosahovat výsledků, na nichž jim skutečně záleží.

Novinky

Zkuste být konečně v práci šťastní!
369 Kč
Zakusíte-li neúspěch, zvedněte se a pokračujte dál.
369 Kč
Praktická příručka jazyka velkých vůdců
369 Kč

Připravujeme

Nápady světových guru v oboru managementu, které by neměli ambiciózní lídři opomenot
419 Kč
Chcete znát zlaté pravidlo úspěchu? Zjednodušujte!
399 Kč
Pomocí assessment centra si vyberete přesně takové zaměstnance, jaké organizace potřebuje.
329 Kč

Zprávy z redakce

20. 09. 2016

Jak ovládnout lidi

Kniha Na co lidé slyší vysvětluje, jak pracuje podvědomí posluchačů a čím se liší řeč vůdců od těch... [více]

01. 09. 2016

Najít odvahu znovu se postavit na nohy

Bestesellerová publikace Co tě nezabije, to tě posílí nás učí, jak se vyrovnat s tím, co nás v... [více]