Management Press
Umění zkratky

Odpovědný management a jeho nadstavba - leadership


Publikace známého odborníka na problematiku manažerské etiky se zabývá metodou vedení (leadership), která je často chápana pouze jako řízení pracovníků. Je samozřejmé, že řízení v sobě zahrnuje mimo jiné i řešení vzájemných mezilidských vztahů, tj. vztahů člověk-člověk... Více zde.

Esencialismus
TYPOLOGIE OSOBNOSTI:PŘÁTELÉ, MILENCI, MANŽELÉ, DOSPĚLÍ A DĚTI

Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi jednat?


Kniha autora bestselleru Typologie osobnosti pro manažery se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů... Více zde.  


Vedení procesu změny
KONFLIKTY VE FIRMÁCH: PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

Naučte se konflikty nejen řešit, ale i řídit

Konflikty provázejí člověka po celý život. I když si lidé mnohdy přejí život bez konfliktů, v reálném životě se jim nelze vyhnout. Tam, kde lidé spolu komunikují, jsou konflikty na dennodenním pořádku. Pracovat s konflikty, umět je řešit a umět jim předcházet musí být proto základní dovedností každého manažera... Více zde.

Novinky

Vedoucí pracovník, který neinovuje metody své práce, ztrácí pružnost, jeho práce je mnohdy zdrojem nežádoucích jevů, které otevírají prostor pro netransparentní jednání.
249 Kč
Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi jednat?
439 Kč
Víte, jak v organizacích fungují konflikty?
269 Kč

Připravujeme

Kontrolujte svůj život, nedovolte, aby okolnosti kontrolovaly vás!
399 Kč
Buďte nejen efektivní, ale i výjimeční!
439 Kč
Jednoduchá a levná řešení máme přímo před očima. Jen se správně podívat.
449 Kč
Nechte přírodní zákony pracovat ve svůj prospěch!
429 Kč

Zprávy z redakce

02. 09. 2015

Nebuďte jen efektivní, buďte výjimeční!

Další bestseller z dílny Stephena R. Coveye [více]

01. 09. 2015

Co je to 8. návyk?

Zamiřte od efektivnosti k vyjímečnosti... [více]