Management Press
Umění zkratky

Jak si hackeři, inovátoři a ikony zkracují cestu k úspěchu.

Objevte tajemství lidí, kteří velmi rychle po svém startu dosáhli neuvěřitelných výsledků, a najděte „zkratku“, která vás rychle dovede k cíli. Inspirujte osudy a způsobem myšlení těchto lidí.
Novinář, inovátor a podnikatel Shane Snow tvrdí, že příběhy mimořádně úspěšných osob nesou jeden společný rys: přemýšlejí o problémech zcela novým, netradičním způsobem, daří se jim najít určitou „zkratku“, po níž se zatím nikdo nevydal a která vede k cíli rychleji a efektivněji než cesta, po níž kráčí většina. Využívají tzv. laterální myšlení a chovají se trochu jako hackeři ve světě počítačů – jejich řešení bývají překvapivá a novátorská a s lehkostí vybudují třeba hned na začátku byznys ve velkém měřítku. Autor, jenž ve své knize uvádí spoustu zajímavých příběhů z různých oblastí lidské činnosti, vám bude na této cestě zasvěceným, kompetentním a současně i zábavným průvodcem... Celý text.

Esencialismus
Esencialismus

Umění, jak dělat pouze ty zásadní – Esenciální – a správné věci.

Kniha, jejíž název vypadá na první pohled nezvykle a až příliš poučeně, v sobě skrývá obsahově zajímavý a poutavý text o tom, jak si zachovat plnou kontrolu nad svými volbami a jak dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně smysluplnosti svého konání. Není to kniha o time managementu nebo o nějaké další technice zvyšování produktivity. „Esencialismus“ je umění, jak odlišit od spousty nepodstatných záležitostí těch několik málo, na nichž absolutně záleží, a na ty se zaměřit. Je to ucelená filozofie, jak dělat věci jinak, s absolutním zaměřením na cíl, jak racionalizovat (manažerské) myšlení a jednání. Je určená nejen pro manažery a byznysmeny, ale pro ty, kteří chtějí zlepšit své rozhodovací procesy, lépe se soustředit na hlavní úkoly a zvládnout je v souladu se strategií svého osobního rozvoje... Celý text.


Vedení procesu změny
Vedení procesu změny

Rychlost změn s každým rokem stoupá a tlak na jejich uskutečňování se neustále zvyšuje.

Kniha jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků v oboru zavádění změn, rozvoje vůdčích dovedností a implementace transformačních procesů se zabývá strategickým chováním firem v podmínkách rychlých a dramatických proměn ekonomického prostředí. Sama vnitřní změna firmy - ať již jde např. o zavádění TQM, reengineering, změnu firemní kultury apod. - nebude úspěšná, pokud manažeři odpovědní za transformaci podniků nezmění své metody a své chování. Za nejdůležitější považuje autor navození vědomí naléhavosti změny, formulaci společné vize a získání široké podpory pro její realizaci... Celý text.

Novinky

Ucelená filozofie - umění, jak dělat pouze ty podstatné – esenciální – a správné věci
399 Kč
Nejlepší a nejucelenější kniha o NLP na našem trhu
519 Kč
Přistupujte k řešení konfliktů tak, že nejdříve vyřešíte konflikt sami se sebou
299 Kč
Kniha jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků v oboru rozvoje vůdčích dovedností
299 Kč

Připravujeme

Víte, jak v organizacích fungují konflikty? - Praktický a poučený návod pro manažery a podnikatele, jak konflikty rozpoznávat a jak je řešit
269 Kč
Vedoucí pracovník, který neinovuje metody své práce, ztrácí pružnost, jeho práce je mnohdy zdrojem nežádoucích jevů, které otevírají prostor pro netransparentní jednání.
249 Kč
Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi jednat? Bestsellerová kniha Michala Čakrta vám na tuto otázku dá vyčerpávající odpověď
439 Kč
Kontrolujte svůj život, nedovolte, aby okolnosti kontrolovaly vás!
399 Kč

Zprávy z redakce

20. 07. 2015

Červen přinesl změnu na čele žebříčku

TOP TEN knih nakladatelství Management Press v červnu 2015 [více]

09. 07. 2015

Mysli jako Zuckerberg

I při lenošení u vody můžete trénovat svou mysl a zjistit, co stojí za fenomenálním úspěchem... [více]