Management Press
Jak dosáhnout souhlasu
Jak dosáhnout souhlasu

Bestseller Jak dosáhnout souhlasu aneb Jak nebýt sám sobě úhlavním nepřítelem amerických autorů seznamuje s metodami vyjednávání, jež umožňují řešit zdánlivě neřešitelné situace a dosáhnout přijatelného výsledku i tam, kde klasické poziční vyjednávání selhává. Pojednává o tzv. principiálním vyjednávání, které umožňuje řešit problémy spíše jejich analýzou a které vychází z hledání společných cílů všude tam, kde je to možné.

Jak nebýt sám sobě úhlavním nepřítelem
Jak dosáhnout souhlasu aneb Jak nebýt sám sobě úhlavním nepřítelem

William Ury se ve své nejnovější publikaci završuje přelomový koncept řešení konfliktů a ukazuje, že tou největší překážkou v  úsilí o dosažení uspokojivé dohody s druhými lidmi můžeme být my sami. Obrací naši pozornost k tomu, jaký význam má pro řešení konAutor ve své nejnovější publikaci završuje přelomový koncept řešení konfliktů a ukazuje, že tou největší překážkou v  úsilí o dosažení uspokojivé dohody s druhými lidmi můžeme být my sami. 

Jak překonat nesouhlas
Jak překonat nesouhlas. Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat

Autor ve své úspěšné knize postupně seznamuje s různými vyjednávacími taktikami s cílem umožnit vám získat to, co chcete, aniž byste museli zbytečně ustupovat. Soustřeďuje se na jednání s „problémovými“ lidmi, s těmi, kteří neprojevují ochotu dohodnout se či jsou ovládáni negativními emocemi. Kniha analyzuje tzv. metodu průlomového vyjednávání spočívající v tom, že se oponenti nesnaží zvítězit jeden and druhým, ale hledají vzájemně přijatelná řešení.

Novinky

Ucelená filozofie - umění, jak dělat pouze ty podstatné – esenciální – a správné věci
399 Kč
Nejlepší a nejucelenější kniha o NLP na našem trhu
519 Kč
Přistupujte k řešení konfliktů tak, že nejdříve vyřešíte konflikt sami se sebou
299 Kč
Kniha jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků v oboru rozvoje vůdčích dovedností
299 Kč

Připravujeme

Víte, jak v organizacích fungují konflikty? - Praktický a poučený návod pro manažery a podnikatele, jak konflikty rozpoznávat a jak je řešit
269 Kč
Vedoucí pracovník, který neinovuje metody své práce, ztrácí pružnost, jeho práce je mnohdy zdrojem nežádoucích jevů, které otevírají prostor pro netransparentní jednání.
249 Kč
Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi jednat? Bestsellerová kniha Michala Čakrta vám na tuto otázku dá vyčerpávající odpověď
439 Kč
Kontrolujte svůj život, nedovolte, aby okolnosti kontrolovaly vás!
399 Kč

Zprávy z redakce

20. 07. 2015

Červen přinesl změnu na čele žebříčku

TOP TEN knih nakladatelství Management Press v červnu 2015 [více]

09. 07. 2015

Mysli jako Zuckerberg

I při lenošení u vody můžete trénovat svou mysl a zjistit, co stojí za fenomenálním úspěchem... [více]